Foute vrienden

 

Waarom mengverhouding, inductie en potlife de duurzaamheid van een verfsysteem bepalen

 

Hoe komt het dat het volgen van mengverhoudingen, inductietijd en potlife van levensduur belang is voor een verfsysteem?

 

Omgang met foute vrienden kan in een slecht milieu leiden tot ontsporen van het rechte pad.

In de reis van de duurzame conservering kan dit gebeuren bij het station waar de verf wordt aangemaakt.

 

Een twee-componenten verf moet volgens een vaste verhouding worden gemengd, bezit in enkele gevallen een inductietijd en moet worden aangebracht vóór het verstrijken van de potlife.

 

De A- en B-component van een twee-componenten verf moet in een vooraf bepaalde verhouding worden gemengd om de duurzaamheid te behalen die aan het verfsysteem wordt toegeschreven.

Dezelfde invloed heeft de inductietijd, de tijd waarin de eerste reactie tussen basis en verharder ontstaat en de potlife van het gemengde product.

 

Wanneer twee componenten in de verkeerde verhouding, bijvoorbeeld 5:1 in plaats van 4:1, worden gemengd heeft dit grote invloed op de corrosiewering van een primer en de barrière werking van een tussenlaag.

De overgebleven bindmiddel- of verhardergroepen gaan een relatie aan met foute vrienden uit een slecht milieu; bijvoorbeeld watermoleculen.

Tijdens en na de applicatie is hier over het algemeen niets van te zien, echter een EIS-meting of voortijdige corrosie-ontwikkeling kunnen een verkeerde mengverhouding aan het licht brengen.

 

De inductietijd geeft de verfmoleculen de gelegenheid om in het verfblik goede vrienden te maken. Eénmaal aangebracht op het oppervlak, bestaat de kans dat de moleculen in een slecht milieu alsnog foute vrienden maken wanneer deze tijd niet in acht wordt genomen.

 

Bij de potlife ligt het net even anders. Stel: de verf is goed gemengd en de eventuele inductietijd is in acht genomen. De moleculen hebben na het verstrijken van de potlife geen groepen meer over om de verbinding met het oppervlak aan te gaan. Het toevoegen van verdunning kan dit proces niet veranderen.

 

De duurzaamheid van een verfsysteem is voor een groot deel afhankelijk van de voorbehandeling van een stalen oppervlak. Hiermee wordt de basis van een gefundeerd verfsysteem gelegd.

De tweede basis is de aanmaak van verf, waarbij het volgen van de informatie uit de technische productbladen van de verf erg belangrijk is.

 

De invloed door de applicateur, die wordt uitgeoefend op de keuze van de vrienden van de bindmiddel- of verhardergroepen van een verf, is te sturen door inspectie en opleiding.

Laat dat nou net de onderdelen zijn waarvan Smolders SSO B.V. nog genoeg blikken op de plank heeft staan, we trekken er graag een aantal voor u open.

 

Mengen van verf
Mengverhouding afgebeeld
Lijm mengen
Wilt u meer weten over Smolders SSO of over de mogelijkheden op het gebied van inspectie, advies en begeleiding op conserveringswerken? Neem gerust contact met ons op.

Bel mij terug