Innovatie

 

Meten van duurzaamheidsverlagende processen onder een verfsysteem

 

Hoe kun je met EIS-metingen de processen onder een nieuw aangebrachte verflaag aantonen?

 

Naar aanleiding van een vraag in de Webinar van 3 juni 2020 hebben we aangegeven dat het meten van duurzaamheidsverlagende processen onder een nieuw aangebracht verfsysteem niet mogelijk is.

 

Na overleg binnen de ASTM EIS-normen commissie hebben we enkele testen uitgevoerd, waarna het nu voor ons nu wél mogelijk is bovenstaande processen te meten.

 

Voor het uitvoeren van een stabiele EIS-meting is een OCP (open circuit potential) verloop binnen 20 seconden van minder dan 5 mV nodig. We zijn erachter gekomen dat het OCP verloop sterk afhankelijk is van de tijd van conditioneren.

Vóór het uitvoeren van een EIS-meting wordt het te meten oppervlak enkele uren tot enkele dagen geconditioneerd met een zoutoplossing.

 

De conditioneringstijd van het te meten nieuw aangebrachte verfsysteem is moeilijker te bepalen dan van een reeds gedegradeerd verfsysteem. Deze tijd varieert namelijk van 24 uur tot 7 dagen. De conditioneringstijd is afhankelijk van het aangebrachte verfsysteem en dient dagelijks gemonitord te worden.

 

Tijdens de EIS-meting wordt daarom eerst de OCP gemeten.

Wanneer de OCP over 20 seconden minder dan 5 mV verloopt, kan een betrouwbare EIS-meting naar de duurzaamheidsverlagende processen uitgevoerd worden.

Testen verfdichtheid
Wilt u meer weten over Smolders SSO of over de mogelijkheden op het gebied van inspectie, advies en begeleiding op conserveringswerken? Neem gerust contact met ons op.

Bel mij terug