Statusinspectie

Weet u niet welk onderhoud u waar, wanneer uit moet voeren op uw gecoate stalen object?
Onze klanten beheren een stalen object. Op dit object is in de loop der jaren op verschillende onderdelen, verschillende vormen van corrosie (roest) ontstaan. De klant wil zijn object voor een bepaalde periode gebruiken tegen zo laag mogelijke kosten.
Het is erg moeilijk om zonder een goed opgestelde statusinspectie (conditiebepaling) de meest duurzame onderhoudsactie te selecteren.

Onderhoud uitvoeren zonder gefundeerd plan kan op verschillende gebieden duur uitpakken. Het onderhoud wordt bijvoorbeeld aangevangen op de plek waar het nog niet nodig is of onderhoud wordt uitgevoerd op een onderdeel dat wordt vervangen of verwijderd.
In zo’n situatie zal financieel, technisch of op het gebied van veiligheid slecht worden gescoord.

Een statusinspectie bestaande uit verschillende modules is de oplossing voor doelgericht coating onderhoud.
De modules bestaan uit:
•    Droge laagdikte metingen;
•    Bepalen van de hoeveelheid corrosie;
•    Bepalen van de soort corrosie;
•    Hechtingstesten;
•    Microscopisch onderzoek;
•    EIS-metingen;
•    Visuele inspectie op overige defecten.

Aan de hand van de resultaten van de statusinspectie kan een onderhoudsplan worden opgesteld. Dat wil zeggen: de interpretatie van de statusinspectie vastleggen om prioriteiten en vervolgacties op te stellen.
Het detailniveau van het onderhoudsplan kan net zo gedetailleerd zijn als de statusinspectie is uitgevoerd.
Met het onderhoudsplan in de hand kan de specificatie voor de onderhoudswerkzaamheden worden opgesteld, de applicateur worden geselecteerd, de archivering van de uitvoeringsinspecties worden bepaald en het budget vastgesteld.

Een uitgebreide beschrijving van een statusinspectie is te vinden in het document: “OGOS-210-TRL-conditiebepaling conservering stalen objecten”. Deze is vrij op het internet te downloaden.

Succes.

Wilt u meer weten over Smolders SSO of over de mogelijkheden op het gebied van inspectie, advies en begeleiding op conserveringswerken? Neem gerust contact met ons op.

Bel mij terug