Wie betaalt bepaalt

 

Waarom het onafhankelijke inspectieresultaat afhankelijk is van vraag van de opdrachtgever

 

Hoe komt het dat een inspectieresultaat niet altijd onafhankelijk lijkt?

De beugels van een kabelgoot zijn doorgeroest en worden vervangen door nieuwe.

De nieuwe verzinkt stalen beugels moeten voorzien worden van een thermisch verzinkte laag van gemiddeld 80 µm en een verfsysteem met een laagdikte van gemiddeld 120 µm; dus een totale laagdikte van 200 µm.

De opdrachtgever is er niet van overtuigd dat hij heeft gekregen wat hij heeft gevraagd.

 

De beugels zijn reeds aangebracht en er moet in opdracht van de aannemer een inspectie uitgevoerd worden om te bepalen of hij het gevraagde conserveringssysteem heeft aangebracht.

De aannemer geeft aan een inspecteur de opdracht de laagdikte van het conserveringssysteem te bepalen. De beugels mogen niet worden gedemonteerd en hij vraagt alleen om de totale gemiddelde laagdikte.

 

Droge laagdikte metingen, volgens NEN-EN-ISO 2808 7B.2, wijzen uit dat er in totaal gemiddeld 225 µm is aangebracht.

Gerapporteerd wordt daarom dat er is voldaan aan de specificatie. Over het algemeen mag namelijk worden aangenomen dat een thermisch verzinkte laag minimaal 80 µm dik is.

Conclusie: de aannemer heeft geleverd wat er is gevraagd.

 

Over het algemeen is inderdaad aan te nemen dat een thermisch verzinkte laag minimaal 80 µm dik is, dit is echter geen feit.

In dit geval is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de dikte van de separate lagen te meten volgens NEN-EN-ISO 2808 methode 6B. Daarnaast zijn de beugels al aangebracht en is de systeemopbouw aan de gemonteerde zijde, zonder demontage, niet na te gaan.

Ook had de droge laagdiktemeting uitgevoerd kunnen worden met een meter die de zinklaag en het verfsysteem apart kan meten.

 

Het gerapporteerde inspectieresultaat lijkt dus niet geheel onafhankelijk.

Wie betaalt, bepaalt hoe uitgebreid de inspectie wordt uitgevoerd.

De inspecteur kan hierin adviseren, maar is ook afhankelijk van de verkregen informatie. In bovenstaand voorbeeld is de inspecteur met te weinig informatie op pad gestuurd, waardoor een te summiere inspectie is uitgevoerd.

 

Wie betaalt bepaalt de vraag en kan in enkele gevallen invloed uitoefenen op het inspectieresultaat.

 

Succes.

Advies gesprek met Smolders
Quote van smolders
portret medewerker Robert
Wilt u meer weten over Smolders SSO of over de mogelijkheden op het gebied van inspectie, advies en begeleiding op conserveringswerken? Neem gerust contact met ons op.

Bel mij terug