Opleidingen

De inspecteurs van Smolders SSO zijn bevoegd tot het verzorgen van nagenoeg alle opleidingen op het gebied van oppervlaktebehandelingen en corrosiepreventie. Deze opleidingen omvatten zowel een theoretisch als een uitgebreid praktisch gedeelte. Na een training door Smolders SSO bezit uw werknemer voldoende vaktechnische kennis en vaardigheden om de oppervlaktebehandeling zowel efficiënt als kwalitatief goed uit te voeren. Onze opleidingen worden voor uw bedrijf op maat gemaakt.

  • Tradesman-certificaat

    Onze trainers en instructeurs zijn bevoegd om uw medewerkers te voorzien van een tradesman-certificaat, zoals gevraagd in  NORSOK M-501 rev. 5 en 6. Dit zal voor de grote opdrachtgevers een pre zijn om werk aan uw bedrijf te gunnen.

  • Persoonscertificaat Metaalconserveerder

    Onze inspecteur Serviel Smolders jr. is zowel docent als examinator voor Savantis.

    De opleiding van Savantis geeft, indien deze met goed gevolg wordt afgerond, recht op een Persoonscertificaat Metaalconserveerder.